YAYINLAR
TAPINAĞIN ÖBÜR YÜZÜ: BAĞLILIK VE BAĞIMLILIK ÜZERİNE

Temeli aile olan yakın ilişki sistemlerini oluşturan biz, kadın ve erkekler, toplumca belirlenmiş cinsel rollerimiz, ailevi rol kalıplarımız içinde tutsak olup benlik kaybına uğrarız. Özgün düşünce ve duygu dünyalarımıza yabancılaşır, toplumun belirlediği rol ve yaşam biçimlerini sorgusuzca benimser, sisteme uyum sağlama adına gerçek benliğimizden uzaklaşırız. Bağlılık adına bağımlıklar kurar, ilişki kalıplarında benliğimizi kaybederiz.

Bu kitap toplumsal cinsiyet rollerinin dayattığı varoluş biçimleri ile ilişki kalıplarını irdelemekte, bağlılık adına kurulan bağımlılıklara değinmekte, aile bağlarındaki sadakat duygularını mercek altına almaktadır.