YAYINLAR
HASET VE REKABET: KENDİ KUYRUĞUNU YİYEN YILAN

Haset aslında gizli bir has(r)et olabilir mi? Haset ve rekabet sadece keskin ve yıkıcı yönleriyle mi yaşanır? Yoksa rekabet ivme kazandıran bir duygulanıma, haset ise bir ilham kaynağına dönüşebilir mi?

Bu kitap haset ve rekabetin yıkıcı dışa vurumları kadar, ivme kazandıran, geliştirici yönlerini de ele alıyor. Bu güçlü duyguların psikolojik kuramlarını, bireysel nedenlerini, toplumsal cinsiyet rollerindeki farklılıkları, bilinçli ve bilinçaltı savunmalarını tanımlayarak onların daha anlaşılır ve yönetilir hale dönüşmesini sağlıyor.

Sonuçta yazar, haset ve rekabetin yarattığı enerjinin kişiyi tüketmek yerine, gelişimini dstekleyen bir ivmeye dönüşebileceği savıyla okura bir yol haritası sunuyor.