YAYINLAR
BİR CADI MASALI : KIZGINLIK, GÜÇ VE CİNSEL ROLLER

Kızgınlık ve öfke yakıcı ve yıkıcı duygulardır. Kişiyi hırpaladığı kadar, yakın ilişkileriyle çevresini de yakar, yıkar. Kızgınlık kadın ve erkeklerde çoğunlukla farklı yaşanır: toplumumuzda erkeğin öfkesini dışa vurması “erkekçe” bir davranış olarak kabul görür, hatta desteklenirken, kadın, dişiliğinden kaybetmek korkusuyla öfkesini bastırmaya, kızgınlığını ifade etmeyip kendine çevirmeye yönelir. Oysa ki ifade edilmeyen duygu ve düşünceler zamanla tahripkar bir birikim oluşturur, en olmadık yerde patlayarak kişinin iç dünyası kadar yakın ilişkilerini de yıkar geçer.

Bu kitap kızgınlığın belirtilerine, içimizden gelen duyum ve duygulara kulak vermenin önemini, kızgınlığımızı ifade etmenin yollarını ve bu tahripkar gücü nasıl olumlu bir enerjiye çevirebileceğimizi anlatıyor.