ÇALIŞMA ALANLARI

BİREYSEL DANIŞMANLIK
Başvuran kişinin sorunları, ilişkileri ve genel olarak hayatı ele alınır. Çalışmanın temelinde, danışanın kendi davranış örüntülerini incelemesi, yakın ilişkilerine bakması, sorunlarının oluşumundaki içsel ve dışsal etkenleri görebilmesi, duygu ve ihtiyaçlarını tanımlaması ve hayatını özdeğer ve istekleri doğrultusunda yönlendirebilmesi yatmaktadır.

ÇİFT DANIŞMANLIĞI
Başvuruyu gerektiren sorunlar ilişkiye odaklanarak ele alınır. Çalışmanın amacı ilişkiyi tanımlamak ve sorunların ortaya çıkması ile ilintili duygu, düşünce, davranış ve beklentilerin açık ifadesini sağlayarak farkındalık ve açık iletişim yaratmaktır. İlişkiyi sağlıklı devam ettirebilmek için deneyimlenmekte olan duygu, düşünce, davranış kalıplarının farkedilmesi ve gerektiğinde farklılaşması söz konusudur. Eğer kararlı bir ayrılık gündemdeyse, bu ayrılığın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yönelik çalışılır.

GRUP ÇALIŞMALARI
Ortak bir tema çerçevesinde bir araya gelen kişilere yönelik bir çalışmadır. Aynı katılımcı grubu (8-10 kişi) belirlenmiş bir süreyle haftanın aynı gün ve saatinde toplanır ve grup lideriyle birlikte konu etrafında çalışır. Etkileşim gruplarında belirli bir tema yoktur, odak noktası kişiler arası etkileşimi çalışmaktır. Grup çalışmalarında paylaşım ve karşılıklı etkileşim esastır. Katılımcılar dile getirilen sorunlar çerçevesinde birbirlerine destek olup, sorunlarına yönelik çözümleri birlikte üretirler. Grup deneyiminde kazanılan gelişmelerin hayata geçirilmesine hep birlikte destek olunur.

SANATLA TERAPİ ÇALIŞMALARI
Sözel ifadenin yanısıra çizim, yazım, boya, kil, kolaj gibi sanat malzemeleri, müzik, hareket ve dansın da devreye girdiği çalışmalardır. İfade edilmek istenen duygu, algı ya da kavramların sözün de ötesinde anlam kazanmasını sağlayan bu zenginleştirici yaklaşım düşünce ve sorunlara farklı perspektifler sağlar ve katılımcının iç dünyasını zenginleştirir.

KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ (nam-ı diğer ANADOLU SEMİNERLERİ)
Anadolu’nun doğal bir yöresinde, çevreyle örtüşen bir tema etrafında kurgulanmış bir hafta sonu çalışmasıdır. Temayla yörenin paralleliği çerçevesinde oluşan kavramlar, duygu ve algılar, sanat malzemesi, doğa, hareket ve müzikle yoğurularak zenginleşir. Yirmibeş yılı aşkın süredir gerçekleştirilen bu önemli kişisel gelişim çalışmaları katılımcılara tazelenmiş perspektif ve hayat görüşleri sağlar.

SOYAĞAÇLARI ve NESİLLER ARASI GEÇİŞLER ÇALIŞMASI
Soyağacının incelenmesiyle, atalar ve aile bireylerinden edinilen görüş, değer ve davranışların farkına varıldığı bir bilinçlenme çalışmasıdır. Üç veya dört nesil öncesine kadar uzanarak kurulan soyağacında bilinen ve bilinmeyenler, dile gelen ve gelmeyenler, nesilden nesile aktarılan hikayeler, aile sırları, toplumsal cinsiyet rolleri ve yaşanmışlıkların incelenmesiyle elde edilen bilgi ve bilinç önemli bir farkındalık ve kişisel özgürlüğe dönüşür.