ETKİNLİKLER
KÖKLER ve KANATLAR Bayburt
4-6 Ekim 2019
“Sevdiklerinize uçmaları için kanat, geri dönmeleri için
kök, kalmaları için de neden verin” der Dalai Lama.
Erzurum’un dörtbin yıllık tarihinden geçerek
Bayburt sırtlarında konumlanmış Baksı Müzesinde
köklerimizi sağlamlaştırıp kanatlarımızı uçmaya
hazırlayacağız.
İlham verici yalın bir doğa ve sanat yüklü bir mekanda
içsel yolculuğa çıkmak...
Uygulayıcılar:
Konuklama: Baksı Konuk Evi www.baksi.org