ETKİNLİKLER
BAKMAK GÖRMEK VE GÖRÜLMEK
23 Ekim 2013 Çarşamba
BAKMAK GÖRMEK GÖRÜLMEK

“Erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa göründükleri gibidirler. Erkekler kadınları seyrederler. Kadınlarsa seyredilişlerini seyrederler”. 
John Berger

Bakmak, görmek ve görülmek: doğumdan itibaren içinde büyüdüğümüz, geliştirdiğimiz ya da körelttiğimiz bu işlevler, yaşadığımız kültürün etkisiyle koşullanıp doğallığını yitirir. Yönlendirilmiş bakışlar, seçici görüş, koşullanmış gözlemler, aktif ve pasif bakma eylemleriyle görme yetilerimiz daralır, fakirleşir.
Görülme arzusu ise var oluşla ilgilidir: evrende var olma, fark edilme, biricik hissetme, dünyada sahne alma, seyredilme ihtiyacıdır. Görülmenin destek ya da yergi gördüğü aile/çevre kültürü ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilintilidir. Toplum erkeklerde aktif, kadınlardaysa pasif bakışı destekler, yani erkekler görür, kadınlarsa görülür. 

Bu atölye çalışması bakmak, görmek ve görülmek eylemlerinin günlük yaşamımızdaki önemini, davranış ve ilişkilerimizi ne denli etkilediğini, aktif ve pasif bakışları, görme ve görülme arzusu ile birlikte fark edilmek, seyredilmek, sahne almanın haz ve kaygılarını işlemek üzere kurgulanmıştır.

UYGULAYICILAR: Sereda Gültekin, Klinik Psikolog
Solmaz Havuz, Eğitimci

Tarih : 23 Ekim 2013 Çarşamba günü
Saat : 19.00 – 21.00
Toplam: 12 toplantı